OM TERRATECH

Terratech  – et teknisk kompetansesenter og -handelshus med fokus på fremtidens behov og krav til el-forsyning.  Terratech AS eies og drives av personer med lang erfaring, og har satt seg som mål å bistå i modernisering og elektrifisering av Norge de neste 10-årene.

Norge er under ombygging
Norge er i den største landbaserte vekstfasen med store investeringer i infrastruktur samt bygg & anlegg. El og elektrifisering står helt sentralt i dette til dels komplekse byggeprosjektet. Terratech har kompetanse, innsikt, produkter og leverandører som kan sikre at visjon blir til virkelighet. I tillegg til infrastruktur samt bygg & anlegg skal offshore, olje & gass, skipsnæringen, byer og kaianlegg elektrifiseres. Da kommer også forsyning av el til lading av biler i tillegg. Batteripakker kommer til å bli en del av el-produktene om få år. Behovene for el-kompetanse og tilgang til de beste produktene og løsningene er store.

WEB-SHOP
Et helt sentralt element i vårt forretningskonsept er www.terratech.no, som sikrer rask, enkel og effektiv tilgang til de mest aktuelle el-produktene innenfor fagområdene. Tilfang av produkter vil øke kontinuerlig i årene fremover og i takt med markedsbehovene.

Terratech er spesialister innenfor den proffe delen av el-markedet. Vi er produsent og leverandør av kvalitetsmateriell for el-tavler og effektforsyning, samt jording og potensialutjevning. I dette inngår dimensjonering og bearbeiding av kobberledere, dvs.  skinner, lamellfleksibler og kobberlisser.  Dette er sentrale byggeklosser i det nye el-regimet som skal sikre nok strøm til alle – når som helst og hvor som helst.

Vi er spesialister på elfag-området og kan bistå i forprosjekter med tidligfase analyser for å sikre rett løsning.
Terratech bidrar taktisk i å utvikle de riktige løsningene basert på foranalyse, sikre gode produkttilpasninger, støtte der det er behov for spesialproduksjon og bistå i anbudsprosesser. I tillegg kan vi gjennom samarbeidspartnere støtte operasjonelt for eksempel ved bearbeiding og montasje av fleksibler , sikre ressurser til prosjekter og delta i prosjekt- og styringsgrupper.

Vi har satt oss i førersetet av denne spennende utviklingen.
Terratech har inngått samarbeidsavtaler med noen av verdens ledende selskaper som sikrer tilgang til de aller beste løsningene det norske markedet trenger og vil ha behov for i mange år fremover. Vi har samarbeidsavtaler med ledende produsenter og leverandører av kvalitetsprodukter som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale dokumentasjonskrav og normer, med særlig fokus på sikkerhet og miljø. Vi behersker nye og oppdaterte løsninger for potensialutjevning og beskyttelse innenfor vind, sol, lading, havbruk og jordbruk. Vi har kompetanse og nettverk til å bistå i byggingen av det nye grønne og elektrifiserte Norge. Samtlige produkter er dokumentert med FDV-dokumentasjon som finnes i EFO-basen. Dokumentasjonen kan også lastes ned på produktsidene.

 

TERRATECH TEAM: 

Gunnar Øyen, administrerende direktør og leder av Terratech AS.
Sivilingeniør med fagområder: metallurgi, materialteknikk, termoplast kjemi og elektro
Egunnar.oyen@terratech.no
M+47 900 14 509

Erik H. Bruun, markedsdirektør og hovedansvarlig elfag
Elektrotekniker med fagområder: elektro, produktanvendelser og spesialprodukter
Eerik.bruun@terratech.no
M+47 916 16 717

Øivind Høygård, spesialrådgiver e-verk og infrastruktur
Eoivind.hoygard@terratech.no

Sebastien Schneider, spesialrådgiver komplekse el-anlegg og systemer, jording og potensialutjevning
E: sebastien.schneider@terratech.no