BEARBEIDING OG SPESIALPRODUKSJON

Terratech utfører bearbeiding og tilpasning av fleksibler og kobberskinner, slik som kapping, stansing og bøying.  Selskapet leverer også spesialproduserte skinne- og fletteløsninger, inkl. fortinning.

Montering av fleksibler og strømbånd ivaretas av uavhengige entreprenører, montørselskaper eller tavlebyggere med solid erfaring.