KURS

Terratech knytter produsent og kunde sammen gjennom informasjon, erfaringsbasert opplæring samt kurs tilpasset behov og ønsker. Kurs og foredrag avholdes i regi av Terratech Solutions, – sentralt eller ute hos kunde etter nærmere avtale. Henvendelser vedrørende kurs og opplæring kan rettes til kurs@terratechsolutions.no.

Eksempler – avholdte kurs:

  • S 01 Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) – Høyspenning
  • S 02 Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) – Lavspenning
  • S 03 Sikkerhetskurs for Instruert personell BA 4
  • T 01 NEK 400 – elektriske lavspenningsinstallasjoner og Fel
  • T 02 Valg av vern og ledertverrsnitt iht. NEK 400 og FEL
  • T 03 Jordingsteknikk og jordfeilsøking
  • T 04 NEK 400 Landbruk – Ny elektroteknisk spesifikasjon
  • T 05 Sluttkontroll med måleteknikk