FLEXBUS

FleXBus er et unikt, komplett og testet fleksibelt tilkoblings-system for flere typer applikasjoner, inkludert:

  • Transformatortilkobling – transformator til tavler
  • Sammenkobling av transformatorer
  • Tilkobling fra eller til generatorer
  • Nettstasjonstilkoblinger
  • Maskintilkoblinger
  • Batteri-tilkoblinger (BESS)