Isolert Kobberlisse Type F

Isolert Kobberlisser type F og R32 er kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 og kjennetegnes av høy strømføringsevne i forhold til tverrsnittet og har svært høy temperaturbestandighet.  Isolerte Kobberlisser type F leveres i lengder fra 165 mm til 1130 mm, i ulike tverrsnitt fra  25 mm2  til  240 mm2 tilpasset ulike effektbryterstørrelser. Isolerte Kobberlisser kan være et svært kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle kabelløsninger.

Produktvelger Isolerte Kobberlisser