TERRATECH SOLUTIONS TEAMET

Gunnar Øyen, administrerende direktør og leder av Terratech AS og Terratech Solutions AS
Sivilingeniør med fagområder: metallurgi, materialteknikk, termoplast kjemi og elektro
E: gunnar.oyen@terratech.no / gunnar.oyen@terratechsolutions.no
M: +47 900 14 509

Erik H. Bruun, markedsdirektør og hovedansvarlig elfag
Elektrotekniker med fagområder: elektro, produktanvendelser og spesialprodukter
E: erik.bruun@terratech.no / erik.bruun@terratechsolutions.no
M: +47 916 16 717

Cato Svendsen, styreleder og forretningsutvikler
Økonom, Commercial Pilot med fagområder: forretningsutvikling, go-to-market strategy, markedsanalytiker og headhunter
E: cato.svendsen@terratechsolutions.no / cato@north-consultants.no
M: +47 971 14 506

Øivind Høygård, spesialrådgiver e-verk og infrastruktur
E: oivind.hoygard@terratechsolutions.no

Sebastien Schneider, spesialrådgiver komplekse el-anlegg og systemer, jording og potensialutjevning
E: sebastien.schneider@terratechsolutions.no