PROSJEKTERING OG MONTASJE

Terratech utfører prosjektering av fleksibler samt produkttilpasninger og enklere bearbeiding slik som kapping, stansing og bøying. Mer omfattende prosjektering og spesialproduksjon, samt montering av fleksibler og strømbånd ivaretas av uavhengige entreprenører, montørselskaper eller tavlebyggere med solid erfaring.

Oppdragsforespørsler til profesjonelle montører videreformidles via prosjekt@terratechsolutions.no