KURS (gammel)

TERRATECH knytter produsent og kunde sammen gjennom informasjon, erfaringsbasert opplæring samt kurs tilpasset behov og ønsker;

  • S 01  Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) – Høyspenning
  • S 02  Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) – Lavspenning : Kursbeskrivelse
  • S 03  Sikkerhetskurs for Instruert personell BA 4
  • T 01  NEK 400 – elektriske lavspenningsinstallasjoner og Fel.
  • T 02  Valg av vern og ledertverrsnitt iht. NEK 400 og FEL
  • T 03  Jordingsteknikk og jordfeilsøking
  • T 04  NEK 400 Landbruk – Ny elektroteknisk spesifikasjon
  • T 05  Sluttkontroll med måleteknikk

kurs_jordingsteknikk